Znalosti a zkušenosti

Vydejte se správným směrem

O mně

Jmenuji se Barbora Jurčovská. Od roku 2009 se aktivně věnuji problematice v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, od roku 2023 poskytuji své služby rovněž v oblasti prevence rizik. Během své činnosti jsem pochopila, že k pracovním úkolům je potřeba přistupovat s patřičným respektem. Proto se snažím pracovníkům vštípit základní myšlenku, a to dodržovat pravidla BOZP, aby se ke svým rodinám vraceli živí a zdraví. Smyslem mé práce je vyhodnotit rizika při práci a stanovit taková opatření, aby jejich dopady na pracovníky byly minimalizovány. 

co dělám

Prevence rizik patří mezi důležité obory, které se snaží minimalizovat rizika a potenciální nebezpečí v různých oblastech lidské činnosti. Mou prioritou je bezpečnost a spokojenost mých klientů, přičemž vycházím vstříc potřebám a požadavkům každého klienta individuálně.

Poskytuji specializované odborné poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., tedy:

  • poradenství týkající se dodržování zákonných požadavků na BOZP a rizikových oblastí BOZP
  • nabízím řešení pro minimalizaci možných rizik a zajištění bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance
  • tvořím a udržuji dokumentaci v oblasti BOZP stále aktuální
  • prostřednictvím školení zaměstnanců a zaměstnavatelů předávám dále znalosti a dovednosti v oblasti BOZP
  • navrhuji a implementuji opatření k zajištění dodržování zákonných požadavků na BOZP
  • spolupracuji s pracovníky a zaměstnavateli na zajištění dodržování zákonných požadavků na BOZP
  • poskytuji rovněž služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Působím převážně v Praze a ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji.

reference


Dlouhodobá spolupráce je radost pro obě strany.