KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ BOZP

Osobní přístup a plná péče

zajistím pro vás

  • prověrka BOZP pracoviště (ať už ve formě vstupního auditu či pravidelné prověrky BOZP) - v rámci služeb provádím také pravidelné kontroly pracovišť. Z každé kontroly jsou písemné zprávy vč. fotodokumentace závad. 
  • zpracování a průběžná aktualizace dokumentace BOZP
  • školení zaměstnanců o BOZP
  • účast při kontrolách státního dozoru – spolupráce popř. osobní přítomnost a zastupování vaší společnosti při kontrole
  • evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání – zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů (elektronické či standardní tištěné) na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech
  • poradenská činnost a asistenční služby, dle smluvní spolupráce