koordinátor bozp

na staveništi

"Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se aktivně věnuji již od roku 2009. Za tu dobu mám za sebou již spoustu menších ale i velkých projektů. Mezi ty nejzajímavější jistě spadá výstavba rozhledny Doubravka v Praze, centra Živé Letňany, obytného souboru Rajský Vrch, celková rekonstrukce zámku v Ratměřicích a rekonstrukce na zámku v Jirnech."

MÉ SLUŽBY KOORDINÁTORA

  • Ohlášení prací na oblastní inspektorát práce příslušný podle místa staveniště.
  • Zpracování plánu BOZP, průběžná aktualizace plánu BOZP v celé době trvání stavby.
  • Koordinace prací v průběhu výstavby a pravidelné kontroly staveniště.
  • Organizace kontrolních dnů na stavbě, kontrola dokumentace zhotovitelů na stavbě.
  • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě.
  • Pravidelné zápisy z kontrol staveniště vč. fotodokumentace.